Home / Információs központ / Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Provita Nutrition – a kereskedelem megnevezése (kereskedelmi név) a Provita Nutrition and Health Inc. kanadai székhelyű gazdasági társaságnak (székhely: 1102–1225 Kingsway Ave. Port Coquitlam, BC Kanada).

Eladó: A Provita Nutrition vagy bármely partnere.

Vásárló: természetes személy vagy jogi személy, aki felhasználó fiókot hoz létre az oldalon rendelést ad le.

Ügyfél/Felhasználó: természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki a Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében a Provita Nutrition felhasználói fiókot hoz létre számára.

Saját fiók: az oldal azon része, amegy egy e-mail címből és jelszóból áll, amely lehetővé teszi az Ügyfél/Vásárló számára a megrendelést és amely információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vásárlóról és az oldalon történt vásárlási előzményeiről (rendelések, számlák, garanciák, stb.).

Weboldal – a www.provita-nutrition.hu tartomány és alárendelt tartományai

Rendelés – Eladó és Vásárló között létrejövött olyan kommunikáció, amely révén a Vásárló jelzi a Weboldalon keresztül az Eladóval a Weboldalon található Termékek és/vagy Szolgáltatások valamelyikére vonatkozó vételi szándékát.

Termékek és szolgáltatások – bármely termék és szolgáltatás, beleértve a Rendelésben említett iratokat és szolgáltatásokat, amelyek a vásárló számára lesznek kiszállítva, a szerződés alapján.

Promóciós kampány – adott, meghatározott termékkategóriába tartozó Termékek keskedelmi célú népszerűsítésére szolgál. A Kampány meghatározott ideig tart. A Kampány időtartama alatt a Kampányba tartozó termékek kedvezményes feltételekkel / áron vásárolhatók meg. Ezen termékek az Eladó számára rendelkezésre álló (korlátozott darabszámú) készlet erejéig vásárolhatók meg a kampányszabályzatban meghatározott feltételek szerint.

Szerződés – az Eladó és a tőle terméket  megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Tartalom

 • minden olyan adat és/vagy információ, amely a Weboldalon látható és elérhető, és/vagy amelyhez egy elektronikus kommunikációs eszköz (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet…stb.) használata segítségével hozzá lehet férni;
 • minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
 • a Termékekkel és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
 • a Termékekkel és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
 • az Eladóra vonatkozó és/vagy vele a Weboldalon kapcsolatba hozható adatok és információk.

Értékelés – a terméket megvásárló Ügyfél által írt vélemény, amelyet a termékkel kapcsolatos saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e a gyártó által írt specifikációknak.

Minősítés – a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elégedettségét meghatározó értékelés a termékre vonatkozóan. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti értékelést kaphat. A minősítés szorosan összefügg a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által az adott termékről írt értékeléssel.

Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

Kérdés – a Felhasználóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett kérdés, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.

Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy adott termék oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében.

Dokumentum – a jelen Általános Felhasználási feltételek.

Hírlevél – elektronikus úton (e-mail, SMS) az Provita Nutrition által a hírlevélre-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött üzenet, amely a weboldalt érintő változásokról/újdonságokról, az provita-nutrition.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról tájékoztat és nyújt információt.

Tranzakció – behajtása vagy megtérítése egy összegnek egy termék vagy szolgáltatás eladásakor, a Provita Nutrition részéről, a vásárlónak, az eladó által elfogadott kártya feldolgozási szolgáltatásokon keresztül, függetlenül a kiszáálítás módjától.

Megjegyzések – a Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

2. A SZERZŐDÉS DOKUMENTUMAI

2.1. Egy Rendelésnek Weboldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.

2.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását. Az az értesítés e-mailen vagy telefonon keresztül történik.

2.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Rendelésben szereplő Termékek/Szolgáltatások mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa az Ügyfélfiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti, Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

2.5. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről / visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

3. AZ ONLINE ELADÁS IRÁNYELVEI

3.1. A weboldalra bármely Felhasználó / Ügyfél beléphet. A Provita Nutritionnak fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél / Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Provita Nutritionnak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Provita Nutrition Ügyfélszolgálatához fordulhat ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

3.2. Az Ügyfél az Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a termék oldalán a “Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

3.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Provita Nutrition fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogatói Ügyfelek / Felhasználók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

3.4. A Provita Nutrition a Weboldalon információt közölhet az általa forgalmazott Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy a weboldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás által kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

3.5. A Weboldalon a Termékek és/vagy Szolgáltatások ára euróban (EUR) értendő és tartalmazza az ÁFA-t.

3.6. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek).A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

3.7 A Weboldalon feltüntetett Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

3.8. Egy Rendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól a Provita Nutrition az általa megvásárolt Termék / Szolgáltatást értékelését kérheti, a részére az Ügyfélfiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek / Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes.

4. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

5.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat. Mindez kifejezetten a Provita Nutrition tulajdonát képezi és a Provita Nutrition fenntartja ezzel kapcsolatosan minden jogát.

5.2. Az Ügyfél/Vásárló nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni, kiállítani, beiktatni a Provita Nutrition által eredetileg kívánttól eltérő bármely más kontextusba,helyezni, továbbá nem jogosult a Tartalmat a Weboldalon kívül használni, a Provita Nutrition Tartalom feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem jogosult részt venni a Tartalom másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, kizárólag a Provita Nutrition  kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.

5.3. Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.

5.4. Az Ügyfél/Vásárló egy Tartalmat vagy annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából és nem kereskedelmi/üzleti célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és kizárólag akkor, ha ez nem ellenkezik a jelen ÁFF előírásaival.

5.5. Amennyiben a Provita Nutrition egy Ügyfélnek/Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodást követően az abban meghatározott tartalommal használati jogot, ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

5.6. Az Ügyfélhez vagy Vásárló részre bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél / Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Provita Nutrition szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Provita Nutrition alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

5.7. Tilos a Tartalom használata a jelen ÁFF-ben vagy az azt kísérő felhasználási megállapodásban – amennyiben létezik ilyen – kifejezetten megengedettektől eltérő céllal.

6. RENDELÉS

6.1. A weboldalon keresztül az Ügyfél / Vásárló megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott termék(ek)et/szolgáltatás(oka)t a kosárba helyezi. A termék(ek) / szolgáltatás(ok) kosárba helyezése nem jelenti azok automatikus lefoglalását, továbbá amennyiben nem történik meg a megrendelés véglegesítése az Ügyfél által, úgy a megrendelés nem kerül rögzítésre és teljesítésre.

A kosárba helyezést követően a termék(ek) / szolgáltatás(ok) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktár készlet áll a Provita Nutrition rendelkezésére.

6.2. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél / Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok, a rögzítés napján a valóságnak megfelelnek, és a rendelés teljesítéséhez felhasználhatóak.

6.3. A rendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

6.4. Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

6.4.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi.

6.4.2. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

6.4.3. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

6.5. Az Ügyfélnek (amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni, a szerződésben meghatározott legális időtartamon belül. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. A Provita Nutrition a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

6.5.1. Ha a Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

6.5.2. Ha a Vásárló a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

6.6. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles a leghamarabb (a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően, a termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

6.7. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek)/Szolgáltatás(ok) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is

7. TERMÉKEK / SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

7.1. A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek az alábbiak::

7.1.2. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

7.1.3. olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;

7.1.4. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

7.1.5. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

7.1.6. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

7.1.7. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.1.8. alkoholos italok tekintetében, amelyek ára a szerződés megkötésekor voltak leszögezve, amelyek kiszállítása nem kivittelezhető 30 (harminc) napon belül és  olyan Termék / Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;

8. TITOKTARTÁS

8.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

8.2. A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

8.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy a Provita Nutrition Ügyfélfiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül a Provita Nutrition adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig a Provita Nutrition partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz; más társaságok, amelyekkel a Provita Nutrition a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb

9. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

9.1. A Provita Nutrition hírlevelei a Provita Nutrition által felkért partnerek által kerülnek elküldésre. Így a az adatok bizalmas kezelése biztosítva van.

9.2. Amikor egy Ügyfél a Weboldalon regisztrál, lehetősége van feliratkozni a Provita Nutrition hírlevél szolgáltatására.

9.3. Az Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Hírlevelek fogadásáról a hírlevelekben erre szolgáló linkre kattintva vagy amennyiben kérelmezi egy emailen keresztül (elküldve az info@provita-nutrition.hu email cimre);

9.4. A hírlevelekről való lemondás nem tartalmazza a Feltételek elfogadásának lemondását.

10. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

10.1. A www.provita-nutrition.hu weboldalon szereplő termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t, a jelenlegi törvénykezés értelmében.

10.2. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Rendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsájt ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

10.3. Az Provita Nutrition által, a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül az Ügyfélfiókban megadott e-mail címre. Az ebben a pontban részletezett eljárás csak azon Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket a Provita Nutrition forgalmaz és értékesít.

10.4. A Vásárló minden esetben köteles a Ügyfélfiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa az Ügyfél rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

10.5. Ezen kommunikációs módon keresztül a Vásárló, belépve a fiókjába, bizonyosságot nyerhet a Provita Nutrition által kiállított számlákról, amelyeket bármikor és bármilyen módon lementhet, arhiválhat.

10.6. A Rendelés elküldésével, a Vásárló kifejezi beleegyezését, hogy a számláit elektronikus formában kapja meg, amelyet a Provita Nutrition a felhasználói fiókjába továbbít vagy elektronikus posta segítségével, a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre.

10.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát / számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a Provita Nutrition ügyfélszolgálatát az info@provita-nutrition.hu e-mail címen.

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

11.2. Az Eladó a szállítást csak magyarországi címre vállalja.

12. JAVAK TULAJDONÁNAK ÁTHELYEZÉSE

A javak fölötti tulajdon a kiszállításkor kerül áthelyezésre, a Vásárló részéről történő fizetés után a rendelésben feltüntetett címen (kiszállításon értendő a curier által felmutatott szállítási, átvételi dokumentum aláírása vagy a kiállított számla aláírása, az Eladó személye által történő kiszállítás esetén).

13. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK FELTÖLTÉSE

Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az az “Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.

Az Értékelés / Hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva a Provita Nutrition, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

Az Értékelés / Hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés / Hozzászólás megíráskor ezeket betartja:

 • a Felhasználó kizárólag a termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása kerülendő
 • az írásbeli megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képez ez alól azon technikai jellegű kifejezések, szakszavak használata, amely a gyakori használatuk miatt a köznyelvben elterjedt
 • kerülni kell azokat a megfogalmazásokat, nyilatkozatokat, amelyek gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmasak, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozások megadása sem megengedett
 • a Felhasználónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a felöltendő információkat a megfelelő kategóriába kívánja közzétenni
 • a Felhasználó köteles megbizonyosodni arról, hogy a közzétenni kívánt információk valósak, helyesek, nem tartalmaznak megtévesztő információkat, nem sértik mások jogait (például szerzői jog).
 • a szolgáltatás csak arra használható, hogy a Felhasználó bővebb információt kérjen vagy közöljön egy termékről vagy szolgáltatásról. A szolgáltatás használata során más cégek, termékek reklámozása nem megengedett
 • személyes adatok közzététele és kérése nem megengedett
 • az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségének közzététele tilos
 • a szolgáltatás a többi Felhasználó tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható

Az értékeléshez a Felhasználó / Ügyfél / Vásárló egy, az adott termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendel. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános minősítését számokban kifejezve, amely zárójelben található a termék megnevezése alatt. Ezáltal egy pozitív minősítés emeli, egy negatív minősítés pedig csökkenti a termék általános minősítését.

Azon Felhasználóknak, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, a következő szabályokat kell betartaniuk:

 • a feltöltött fájlok azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell, hogy tartalmazzanak, amelyről az értékelést írták, figyelembe véve a szerzői jogokat;
 • a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris/sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia miatt;
 • a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait;
 • a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, vízjelet, amely kapcsolatba hozható az Eladó tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal.

Amennyiben egy Értékelést / Hozzászólást a Felhasználó szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi az Eladó részére, úgy az megvizsgálja, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve. Abban az esetben, ha az Eladó megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó jogát az Értékelések / Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

A megvásárolt termékkel / szolgáltatással vagy a megrendeléssel kapcsolatos panaszok kezelésére az Eladó, erre a célra dedikált Ügyfélszolgálatot üzemeltetet, amelynek elérhetőségeit a weboldalon közzéteszi.

14. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A teljes cikket A személyes adatok kezelése oldalon olvashat.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt a törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi irányelvek:

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • az Önnel való kapcsolattartás,
 • hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
 • közvetlen üzletszerzés,
 • piackutatás
 • képzések esetén adattovábbítás a kijelölt egyetem részére (kreditpont érvényesítése céljából)

Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 • postai, elektronikus vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információ az Adatkezelőtől
 • az Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történő átadása
 • e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
 • az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük
 • személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbítsa

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

A Provita Nutrition and Health Inc., mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Más honlapokhoz kapcsoló linkek

Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. A www.provita-nutrition.hu website nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amenyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást. Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Provita Nutrition and Health Inc., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

15. VIS MAIOR

17.1. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben vis maior eredményezi. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható,

17.2.  Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

16. ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen Szerződés vonatkozásában a kanadai jog az irányadó. A Provita Nutrition és Ügyfelek / Vásárlók közt fellépő vita nem jogi úton kerül elrendezésre, amennyiben ez nem lehetséges, a vitát a kanadai törvényhozási biróság rendezi Port Coquitlam városában.

Utolsó módositás: 22.05.2018