Home / Információs központ / A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény előírásainak megfelelően a Provita Nutrition köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ügyfelek a a rendelés során megadtak.

Az adatkezelés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk (Ügyfélfiókjuk) státuszáról, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyes Adat-Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába 1950 számmal bejegyzett Provita Nutrition adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Provita Nutrition, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeni korlátozások nélkül visszavonásig, a Provita Nutrition, annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei gyakorlására és/vagy lebonyolítására, de nem csak ezekre korlátozódva: kereskedelmi tevékenységek, a termékeket és szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing-, reklám-, média-, adminisztráció-, fejlesztési-, piackutatási-, statisztikai tevékenységek, az értékesítések és a fogyasztó viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése. Ugyanakkor a Vásárló kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Provita Nutrition ezeket a személyes adatokat továbbítsa mind társvállalatai, mind pedig más belföldi vagy külföldi entitás/entitások számára.

A jelenlegi Általános Felhasználási Feltételek elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak Provita Nutrition által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférési jog, az adatokba való betekintési jog, a kifogásolási jog, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény szerint garantált jogok megsértése esetében

A Provita Nutrition GmbH, Fahrweg 5, 31737 Rinteln, Németország címre megküldött megkeresés által a felhasználó/ügyfél térítésmentesen élhet a következő jogaival:

  • Évente egyszer annak visszaigazolása, hogy adatai feldolgozásra kerültek-e vagy sem;
  • Az elküldött adatok utólagos módosítása;
  • Az adatfeldolgozás megtagadása, törvényesen megalapozott okokból, speciális körülmények esetén.

Így, a Provita Nutrition értesítheti a Vásárlókat/Klienseket az aktuális ajánlatokról a hetetente elküldőtt hírlevélen keresztül és küldhet köszöntéseket, ajaándék kuponokat és más speciális üzeneteket.

A Provita Nutrition nem támogatja a SPAM-et. Bármely felhasználó/kliens, aki világosan szolgáltatta e-mail címét a provita-nutrition.hu honlapon.

A megadott információkat csak a megadási célnak megfelelően használjuk fel, adminisztrativ célból, hogy fejlesszük a szolgáltatásainkat és hogy megelőzzük csalás vagy a visszaélés lehetőségét az oldallal, biztonsággal és feltételeinkkel kapcsolatban.

A Provita Nutrition továbbíthatja a Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – más olyan társaságoknak, amelyekkel partneri viszonyban van, de csakis az azokkal kötött titoktartási megállapodás alapján, amellyel azok garantálják, hogy ezeket az adatokat biztonságban kezelik és a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, gyorsposta, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a Provita Nutrition a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

A Vásárló személyes adatai az hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára is továbbíthatók és továbbítandók a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között, amennyiben az adott hatóság, bíróság, ügyészség hivatalos megkeresést küld a Provita Nutrition részére.